Profil společnosti

Sdružení rozhodců je moderní společností zabývající se realizací rozhodčího řízení, jejíž tradice sahá až do roku 1996, kdy byla založena jako vůbec první soukromoprávní subjekt fungující v této právní oblasti. Původní cíl se však nikterak nezměnil – razantně urychlit řešení majetkových sporů mezi věřitelem a dlužníkem, neboť stav české justice není v tomto ohledu uspokojivý.


Je bohužel obvyklé, že i jednoduché majetkové spory soudy projednávají několik let, během kterých má dlužník dostatek času „uklidit“ svá aktiva či zneužít milosrdného insolvenčního řízení. Rozhodčí řízení přitom nabízí oproti řízení před soudy srovnatelný výsledek co do kvality, avšak je mnohem rychlejší a zpravidla i levnější.

Naši rozhodci mají zkušenosti s majetkovými spory všeho druhu. Uspěli jsme v desítkách výběrových řízení, v nichž si nás ke spolupráci vybrala řada domácích i zahraničních subjektů. Naše služby využívají peněžní ústavy, nebankovní poskytovatelé půjček, úvěrů či leasingů, společnosti podporující splátkový prodej, dopravci, výrobci, velkoobchody s nejrůznějším zbožím a realitní kanceláře, jakož i celá řada drobnějších podnikatelů a nepodnikajících osob. V roce 2005 jsme své aktivity rozšířili i na území Slovenské republiky (www.rsvb.sk).

Od našich rozhodců můžete vždy očekávat kvalifikovaný a seriózní postup v řízení – nerozhodujeme bez řádných rozhodčích doložek, řízení je vedeno tak, aby obě strany měly možnost aktivně uplatňovat svá práva, na ústních jednáních se (na rozdíl od jednání u soudu) přesně a bezchybně protokoluje, pečlivě se provádějí navržené důkazy. Považujeme za svou profesní čest postupovat v řízení nestranně a nezávisle.

Rozhodčí řízení je aktivně zahájeno již v den doručení žaloby, běžná komunikace s účastníky je operativní a neformální. Každý může do svého spisu nahlížet on-line přes webové rozhraní, případné termíny ústních jednání jsou konzultovány s oběma účastníky. Poskytujeme účastníkům komfort, který česká justice nebude moci nabídnout ještě mnoho let.

Pokud máte zájem o procesně kvalitní, férové a efektivní rozhodčí řízení, pak jste našli ty nejlepší ve svém oboru. Rádi Vás o tom přesvědčíme.


Na spolupráci s Vámi se těší

JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.     
předseda představenstva             
Sdružení rozhodců, a. s.             


Náš billboard umístěný před Městským soudem v Brně

Aktuality   V říjnu 2012 vyšel očekávaný komentář k zákonu o rozhodčím řízení od prof. Bělohlávka (nakladatelství C. H. Beck). Jsme přesvědčeni, že toto vynikající dílo bude cenným pomocníkem pro každého, kdo se rozhodčím řízením zabývá.

   Od 1. 4. 2012 vstoupila v účinnost novela zákona o rozhodčím řízení, která stanovila nové podmínky pro formu a náležitosti rozhodčích doložek ve spotřebitelských sporech. Máte-li pochybnost o platnosti Vámi používané rozhodčí doložky, kontaktujte nás.

   V souladu s nejnovější judikaturou jsou za neplatné považovány všechny rozhodčí doložky odkazující na rozhodčí a poplatkové řády, které byly vydány subjekty odlišnými od stálých rozhodčích soudů. Námi v minulosti používané řády najdete zde .